Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu części terenu Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim (działka nr 36/15 w obrębie 3) obejmujących budowy parku kinezyterapeutycznego oraz placu zabaw.

Ogłoszenia

1.Załącznik nr 1. Formularz ofertowy Park

2.Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełn. war. Park

Załącznik nr 3. Wzór Umowy Park

Projekt budowlany – PARK

Przedmiary -Zagospodarowanie Parku Miejskiego

Zapytanie ofertowe Park

Zgłoszenie – PARK