O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Górowie Iławeckim od 2003 roku prowadzi szerokie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych.

W ramach działalności Stowarzyszenia od początku 2007 roku funkcjonuje dzienny ośrodek wsparcia Centrum Barka – czyli Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Górowie Iławeckim.

Podstawowym celem działalności Barki jest zwiększenie aktywności życiowej i zaradności uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zaspokojenie potrzeb bytowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Do ośrodka obecnie uczęszcza 85 uczestników z terenu Miasta i Gminy Górowo Iławeckie.

Praca z osobami niepełnosprawnymi realizowana jest w 14 pracowniach (m.in. fotograficznej, artystycznej, krawieckiej, gospodarstwa domowego, komputerowo-multimedialnej, edukacyjnej, rękodzieła i ceramiki, radiowej, techniczno stolarskiej). Do dyspozycji uczestników jest również sala rehabilitacyjna, siłownia, sauna i sala bilardowa (jestesmyrazem.org.pl).

W ramach sekcji radiowej ŚDS, w 2012r. powstało Radio Górowo (Facebook: Radio Górowo). Codziennie od 10.00 do 13.00 uczestnicy prowadzą audycję na żywo, podczas której przedstawiane są lokalne wiadomości, kalendarium, horoskop oraz prowadzona jest audycja „Pozdrawiam Cię gorąco” (odtwarzacz radiowy znajduje się na stronie jestesmyrazem.org.pl).

Od 2014 roku w ramach sekcji komputerowo-multimedialnej  Środowiskowego  Domu Samopomocy prowadzona jest również Telewizja Górowo (tvgorowo.eu, Facebook: TV Górowo, YouTube: TV Górowo). Raz w miesiącu powstają dwa autorskie programy „Wiadomości Górowskie” i „Puls Górowa”, które udostępniane są w Internecie i telewizji kablowej Macrosat. Po roku działalności Telewizja otrzymała tytuł Wolontariusza Roku Miasta Górowo Iławeckie.

Ośrodek aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, w ciągu roku organizowane są  imprezy cykliczne, takie jak: Filmowy Piknik z Bareją, Dni Staropruskie czy Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”. Barka regularnie współpracuje z innymi ośrodkami wsparcia i lokalnymi instytucjami (MOPS, GOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Caritas, Ośrodek Kultury, szkoły, Urząd Miasta, Urząd Gminy, zakłady opieki zdrowotnej, Zakład Karny).

Od 2017 roku przy Stowarzyszeniu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zapewnia seniorom z Miasta i Gminy aktywne spędzanie wolnego czasu (Facebook: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górowie Iławeckim). W zajęciach bierze udział regularnie kilkadziesiąt osób. W ramach Uniwersytetu prowadzone są wykłady dla słuchaczy, warsztaty rękodzieła, kurs języka angielskiego, wyjazdy na basen, spotkania integracyjne.

Od początku działalności Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” utrzymywane są wysokie standardy pracy. Podejmowane są nowe wyzwania, które służą rozwojowi uczestników. Celem, który przyświeca kadrze było i jest zawsze dobro uczestnika.

W 2013 roku doceniona  została działalność stowarzyszenia  i Pan Piotr Rafał Baczewski – prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” i szef Centrum Barka otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Rok 2016 to kolejne wyróżnienie dla szefa Barki i tytuł Wolontariusza Roku w Powiecie Bartoszyckim i Wolontariusza Roku Miasta Górowo Iławeckie.

W 2017 roku Centrum Barka otrzymało certyfikat Produkt Warmia Mazury, w kategorii usługa społeczna. Ośrodek został wyróżniony za działania wzbogacające województwo warmińsko-mazurskie.

W 2018 roku Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” zostało nagrodzone medalem „Amicus Bonus” przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego m.in. za projekty i przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

W 2019 roku Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Anna Baczewska  otrzymała tytuł Wolontariusza Roku.

Prezes Stowarzyszenia jest również pomysłodawcą  utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Worynach (2020).