CB100

O nas

W Centrum Barka, prowadzone są: Warsztat Terapii Zajęciowej (finansowany ze środków PFRON i Powiatu Bartoszyckiego) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy (finansowany ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim).

Barka jest dziennym ośrodkiem terapii zajęciowej, rehabilitacji i socjoterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Obecnie ze wsparcia ośrodka korzysta ok 90 osób z terenu Miasta i Gminy Górowo Iławeckie. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawowym celem działalności jest zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny, poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Centrum posiada 14 pracowni (m.in. fotograficzną, krawiecko-dziewiarską, gospodarstwa domowego, komputerową, techniczno-stolarską, edukacyjną, ceramiki i rękodzieła, radiową, komputerowo-multimedialną, teatralno-muzyczną) i nowoczesną świetlicę.  Zapewniona jest opieka psychologa, rehabilitanta oraz instruktorów.

W oddzielnym budynku mieści się dwukondygnacyjna świetlica z zapleczem kuchennym, gdzie organizowane są zabawy taneczne, cykliczne imprezy czy treningi tenisa stołowego. W pełni wyposażona stolarnia stanowi zaplecze techniczno-stolarskie. Przed wiatą o powierzchni ponad 50m2 jest miejsce na grilla i ognisko. W Barce swoje studio ma Radio i Telewizja Górowo tworząca autorskie programy „Wiadomości Górowskie” i „Puls Górowa”. Posiadamy drużynę tenisa stołowego i grupę teatralną. Budynki pozbawione są barier architektonicznych.

Dojazd na zajęcia z terenu gminy odbywa się busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy w ramach zajęć mają możliwość korzystania m.in. z bezpłatnych wycieczek krajoznawczych oraz posiłku w ciągu dnia.Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Posiadamy certyfikat PRODUKT WARMIA MAZURY