Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”

ul. Kard. Wyszyńskiego 13

11-220 Górowo Iławeckie

tel: (089) 761 05 44 / fax: (089) 761 10 52

e-mail: jestesmyrazem@op.pl

Facebook: Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”/Centrum Barka

www.tvgorowo.eu