A A A

Witamy!!!

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia JESTEŚMY RAZEM powstało w 2003 roku. Członkami założycielami są Danuta Kunicka i Piotr R. Baczewski (Prezes Stowarzyszenia od 2005r).


Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 13 w Górowie Iławeckim- Centrum BARKA.

W Centrum Barka, prowadzone są: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Centrum Barka jest dziennym ośrodkiem terapii zajęciowej, rehabilitacji i socjoterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Obecnie ze wsparcia domu korzysta ponad 80 osób z terenu Miasta i Gminy Górowo Iławeckie. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Podstawowym celem działalności jest zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny, poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Centrum posiada 14 pracowni (m.in. fotograficzną, krawiecko-dziewiarską, gospodarstwa domowego, komputerową, techniczno - stolarską, edukacyjną, ceramiki i rękodzieła, radiowo – muzyczną, życia), salę konferencyjną i świetlicę.  Zapewniona jest opieka psychologa, psychiatry, rehabilitanta oraz instruktorów. Dojazd na zajęcia z terenu Gminy odbywa się busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy w ramach zajęć mają możliwość korzystania z bezpłatnych wycieczek krajoznawczych oraz posiłku w ciągu dnia.