Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu części terenu Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim (działka nr 36/15 w obrębie 3) obejmujących budowy parku kinezyterapeutycznego oraz placu zabaw.

1.Załącznik nr 1. Formularz ofertowy Park 2.Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełn. war. Park Załącznik nr 3. Wzór Umowy Park Projekt budowlany – PARK Przedmiary -Zagospodarowanie Parku Miejskiego Zapytanie ofertowe […]