_DSC5829

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Wyjątkowe i niezwykle przejmujące przedstawienie przygotowane dla lokalnej społeczności przez kadrę i uczestników Centrum Barka oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod reżyserią Joanny Masyk, na stałe wpisało się już w […]

Zapytanie ofertowe na budowę Parku Seniora przy Domu Pomocy Społecznej w Worynach, której zakres obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie rekreacyjnych ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżami typu bord, 2) Zagospodarowanie zieleni, 3) Elementy małej architektury, tj. ławki parkowe 6 szt., stoły szachowe 2 szt. ( dopuszcza sie rozbieżność każdego z wymiarów określonych w opisie zadania o +/- 5%). Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 2 do Zapytania (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1 – formularz OFERTA Załącznik nr 3 – wzór umowy ZAPYTANIE OFERTOWE – PARK SENIORA PR_OGÓLNOBUDOWLANY_Woryny [styczeń.2019] PR_ZIELEŃ_Woryny [styczeń.2019] Załącznik nr 4 – przedmiary robót […]