69037892_2661487137246185_6786820794728054784_o

Święta Lipka i Mazurolandia

Wydarzenia

Wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzania Sanktuarium Matki Boskiej w Świętej Lipce, gdzie mogliśmy usłyszeć koncert organowy i podziwiać bogato zdobioną architekturę wnętrza. Mazurolandia to kolejny punkt zwiedzania, w któr

ym obejrzeliśmy obiekty i zabytki regionu Warmii i Mazur w miniaturowej wersji.