36501990_1977756768952562_1042942196908556288_o

STADION MIEJSKI

Wydarzenia

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej zakończyli praktyki zawodowe na Stadionie Miejskim. W tym czasie zdobyli nowe umiejętności, poznali inne środowisko i specyfikę pracy. Dzięki takim zajęciom uczestnicy uczą się podejmować samodzielnie decyzje i szukają swojego miejsca na rynku pracy.