Sekcja ogrodniczo-florystyczna

Sekcja Ogrodniczo-Florystyczna

Sekcja ogrodniczo-florystyczna to miejsce, w której uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi z zakresu opieki nad roślinami, zdrowego stylu życia, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętami ogrodniczymi. Poprzez wszelkiego rodzaju prace w plenerze jak i w pracowni ogrodniczej, zdobywają fundamentalną wiedzę niezbędną do wykonania prac w ogrodnictwie. Realizowane w ramach zajęć zadania kształtują ich charaktery oraz wpływają na pozytywną motywację do działania. Dbając o warsztatową faunę i florę, zarówno w pomieszczeniach jak i na terenie ogrodu, uczestnicy mają okazję do częstego obcowania z przyrodą co terapeutycznie wpływa na ich emocje. Plan pracy na pracowni jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestnika. Wykonując wspólnie wcześniej omówione i zaplanowane zadania, rozwijana jest umiejętność efektywnej współpracy w grupie.