Park Seniora w Worynach

Wydarzenia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki zdrowia „Jesteśmy Razem” zrealizowało projekt pn.: „Park Seniora w Worynach”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt polegał na stworzeniu rekreacyjnych ścieżek pieszych umożliwiających swobodne poruszanie się po posesji. Wzdłuż ciągów pieszych zaprojektowano nasadzenia roślin kwitnących o zróżnicowanych barwnych oraz o pachnących kwiatach. Przewidziano również strefę wypoczynku w formie ławek parkowych oraz strefę rekreacji z wykorzystaniem stołów szachowych. Jesienią 2019r. zorganizowano Festyn Rodzinny, któremu posłużył wykonany plac oraz zorganizowano zajęcia dla 30 osób powyżej 55 roku życia.