V SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH W ELBLĄGU

Wydarzenia

Nasza trzyosobowa ekipa zmierzyła się w Sprawdzianie Umiejętności Informatycznych. Zadaniem zawodników było wykonanie na czas prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power Point. Konkurs miał na celu sprawdzenie naszej znajomości obsługi komputera, pracy w programach Pakietu Office, pobudzenie do samodzielności i samokontroli. Po dokonaniu oceny przez komisję sędziowską, zajęliśmy zaszczytne piąte miejsce. Na koniec w pracowni mechatroniki obejrzeliśmy krótki pokaz jak konstruowane są roboty 🙂