Sekcja edukacyjna

Sekcja Edukacyjna

W pracowni edukacyjnej pogłębia się wiedzę z zakresu umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności społecznych. Odbywają się w niej zajęcia z zakresu kształcenia prostych umiejętności życiowych, tj. czytanie, pisanie, liczenie, rozpoznawania godzin na zegarze, zapoznanie podstaw geografii, biologii i historii.  Prowadzone są także gry i zabawy edukacyjne, tj.: quizy, konkursy, kalambury.

Dodaj komentarz


*