Sekcja radiowa

Sekcja Radiowa

Głównym celem sekcji radiowej jest integracja osób niepełnosprawnych z lokalnym społeczeństwem. W czasie zajęć, uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby. Jednocześnie po przez radio internetowe, które nadaje 4 godziny dziennie przekazują informacje z gminy i miasta Górowo Iławeckie lokalnej społeczności.

W czasie audycji poznają przedstawicieli różnych instytucji (kultury, oświaty, sportu, polityki, itp.)

Środkiem oddziaływania terapeutycznego w tej pracowni jest muzyka, która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na kojarzenie. Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Obudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Uczestnicy w trakcie zajęć przede wszystkim uczą się radzenia sobie ze stresem, z monotonią codzienności, oswajają z życiem w środowisku innych ludzi.

Sekcja  jest organizatorem okolicznościowych imprez.

Dodaj komentarz


*