Sekcja rehabilitacyjna

Sekcja Rehabilitacyjna

Uczestnicy podczas zajęć w sekcji rehabilitacyjnej mają możliwość kształtowania nawyków prawidłowej postawy oraz podniesienia ogólnej sprawności fizycznej ,a także regeneracji biologicznej i mobilizacji sił do przezwyciężania codziennych trudów.

Każdy przychodzi na zajęcia raz w tygodniu. Uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich.

Dodaj komentarz


*