Sekcja techniczno-stolarska

Sekcja Techniczno-Stolarska

Sekcja wyposażona jest w odpowiednie materiały, narzędzia i urządzenia umożliwiające wykonywanie różnych prac modelarskich. Terapeuta kieruje się w niej indywidualnym podejściem do każdego uczestnika mając na celu wykorzystanie predyspozycji, zainteresowań i psychofizycznych potencjalnych możliwości twórczych swoich uczestników. Celem działania jest nauka podstawowych czynności stolarskich i czynności przydatnych w życiu codziennym. Podopieczni zapoznawani są ze sposobami obróbki i wykorzystywania drewna. Podczas terapii podopieczni, pod okiem terapeuty nabywają przede wszystkim umiejętności techniczne przydatne w codziennej egzystencji.